Riksmekleren logo

Meny

2018-017

År: 2018     Arkivkode: 315

Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontineltalsokkel

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
De Samarbeidende Organisasjoner

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffiserforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norges Rederiforbund

Mekler:

Edvard Os

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

29. mai 2018

Forbud nedlagt/sendt:

30. mai 2018

Plassoppsigelse antall:

Fra 29. mai 2018

394 medlemmer

Mekling berammet:

18. juni 2018

Mekling avsluttet:

13. juni 2018 kl. 13:00

Resultat
13. juni 2018 ble det avholdt forberedende møte i Riksmeklerens lokaler under ledelse av mekler Edvard Os. Etter avklaring med partene gikk møtet over til et formelt meklingsmøte. Mekleren framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge parter aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Saken ble opprettet: 30. mai 2018 kl. 10:00

Gå tilbake til rikssaker