Streik for flyttbare offshoreinnretninger

SAFE og Norges Rederiforbund meklet i dag overnskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel. Mekler Carl Petter Martinsen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Relaterte rikssaker

2018-022: Flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel

Saken ble opprettet: 10.juli 2018 kl. 00:10

Sist oppdatert: 10. juli 2018 kl. 00:10

Gå tilbake