Streik for flyttbare offshoreinnretninger avsluttet

I perioden 16. til 19. juli 2018 ble det holdt fjernmøter med partene over telefon basert på frivillig mekling under ledelse av mekler Carl Petter Martinsen. Mekleren framla for partene et forslag i samsvar med vedlegg til møteboka som begge parter aksepterte.

Relaterte rikssaker

2018-022: Flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel

Saken ble opprettet: 19.juli 2018 kl. 18:46

Sist oppdatert: 19. juli 2018 kl. 18:46

Gå tilbake