Streik ved Bristow Norway AS

I meklingen mellom Parat og NHO Luftfart, vedrørerende overenskomstoppretelse ved Bristow Norway AS, konstaterte mekler Bjørn Lillebergen at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Relaterte rikssaker

2019-001: Opprettelse av landsomfattende overenskomst for redningsmenn i Bristow Norway

Saken ble opprettet: 27.februar 2019 kl. 06:29

Sist oppdatert: 27. februar 2019 kl. 06:31

Gå tilbake