Enighet i Egg- og fjærfekjøttindustrien

Den 17. desember 2020 ble det avholdt meklingsmøter i Riksmeklerens lokaler, under ledelse av mekler Torkjel Nesheim. Mekler framla forslag i samsvar med vedlegget i møteboka. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Svarfrist ble satt til 22. januar 2021 kl. 15:00.

Relaterte rikssaker

2020-072: Overenskomsten for Egg- og fjærfekjøttindustrien

Saken ble opprettet: 17.desember 2020 kl. 22:39

Sist oppdatert: 17. desember 2020 kl. 22:39

Gå tilbake