Forhandlingsløsning i Overenskomstområde 6 NRK

Under meklingen nådde LO Stat og Spekter – med riksmekler Mats W. Rulands mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning.

Relaterte rikssaker

2020-058: Overenskomstområde 6 NRK

Saken ble opprettet: 13.november 2020 kl. 05:57

Sist oppdatert: 13. november 2020 kl. 05:57

Gå tilbake