2020-058

År: 2020     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 6 NRK

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Norsk Tjenestemannslag og Creo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. oktober 2020

Forbud nedlagt/sendt:

26. oktober 2020

Plassfratredelse mottatt:

6. november 2020

Plassfratredelse iverksettelse:

13. november 2020 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 26. oktober 2020

631 medlemmer.

Plassfratredelse antall:

Fra 6. november 2020

523 medlemmer

Mekling berammet:

12. november 2020

Krav om avsluttet mekling:

6. november 2020

Meklingsfrist:

12. november 2020 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

13. november 2020 kl. 06:00

Resultat
Under meklingen nådde partene – med riksmeklerens mellomkomst – fram til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling.

Sist oppdatert: 13. november 2020 kl. 05:56

Saken ble opprettet: 26.oktober 2020 kl. 14:59

Gå tilbake til rikssaker