Meklingen mellom NSF og KS utsatt

Grunnet den pågående pandemien er meklingen mellom Norsk Sykepleierforbund og KS berammet 20. og 21. november d.å. utsatt. Ny dato for meklingen er 5. og 6. januar 2021.

Relaterte rikssaker

2020-055: Hovedtariffoppgjøret med KS

Saken ble opprettet: 11.november 2020 kl. 12:21

Sist oppdatert: 11. november 2020 kl. 12:21

Gå tilbake