Fortsatt streik i Kultursektoren

Den 30. september ble meklingen i Mellomoppgjøret for Overenskomstområde 1 Kultur, gjenopptatt mellom LO Stat og Spekter. Mekler Kristin Rognan og medmekler Nils Ole Bay konstaterte at partene sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å fremlegge et forslag. Meklingen ble avsluttet kl. 16.00.

Relaterte rikssaker

2021-039: Mellomoppgjøret 2021 Overenskomstområde 1 Kultur

Saken ble opprettet: 30.september 2021 kl. 16:41

Sist oppdatert: 30. september 2021 kl. 16:41

Gå tilbake