2021-039

År: 2021     Arkivkode: 322

Mellomoppgjøret 2021 Overenskomstområde 1 Kultur

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, NTL , Creo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

1. juli 2021

Forbud nedlagt/sendt:

2. juli 2021

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. juli 2021

1840 medlemmer

Mekling berammet:

2. september 2021

Sist oppdatert: 3. august 2021 kl. 12:27

Saken ble opprettet: 2.juli 2021 kl. 13:39

Gå tilbake til rikssaker