Riksmekleren logo

Meny

2021-039

År: 2021     Arkivkode: 322

Mellomoppgjøret 2021 Overenskomstområde 1 Kultur

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet, NTL , Creo

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Spekter

Mekler:

Kristin Rognan

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

1. juli 2021

Forbud nedlagt/sendt:

2. juli 2021

Plassfratredelse mottatt:

27. august 2021

Plassfratredelse iverksettelse:

3. september 2021 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 2. juli 2021

1840 medlemmer

Fra 27. august 2021

25 medlemmer

Fra 21. september 2021

2 medlemmer

Fra 14. oktober 2021

5 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 27. august 2021

220 medlemmer

Fra 2. september 2021

215 medlemmer

Mekling berammet:

2. september 2021

Krav om avsluttet mekling:

27. august 2021

Meklingsfrist:

2. september 2021 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

3. september 2021 kl. 02:00

Resultat
Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. *** Meklingen ble gjenopptatt 30. september. Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen ble avsluttet kl. 16.00.

Konflikt

Streik iverksatt:

3. september 2021

Streik opptrapping:

Fra 16. september 2021

121 medlemmer

Fra 24. september 2021

249 medlemmer

Fra 13. oktober 2021

1 medlem

Fra 19. oktober 2021

209 medlemmer

Mekling gjenopptatt:

22. oktober 2021

Mekling avsluttet:

25. oktober 2021 kl. 02:40

Resultat fra konflikten
Riksmekleren la frem et forslag som partene aksepterte.

Konflikt avsluttet:

25. oktober 2021

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 2. juli 2021 kl. 13:36

Gå tilbake til rikssaker