Gjenopptakelse av mekling i sak 2021-001

Etter begjæring fra partene er meklingen for Torp Lufthavn gjenopptatt. Meklingsmøtet vil bli holdt 25. februar d.å.

Relaterte rikssaker

2021-001: Sandefjord lufthavn Torp

Saken ble opprettet: 25.februar 2021 kl. 09:15

Sist oppdatert: 25. februar 2021 kl. 09:15

Gå tilbake