Løsning for Flygelederne

Under meklingen mellom Norsk Flygelederforening og NHO Luftfart kom partene frem til en forhandlingsløsning ved mekler Bjørn Lillebergens mellomkomst.

Meklingen ble avsluttet kl. 03:30.

Relaterte rikssaker

2021-027: Flygelederoverenskomsten - Saerco AS

Saken ble opprettet: 19.juni 2021 kl. 03:48

Sist oppdatert: 19. juni 2021 kl. 03:48

Gå tilbake