Løsning for flyttbare offshoreinnretninger

I meklingen mellom Industri Energi, DSO og Safe, og Norges Rederiforbund ble det forhandlingsløsning - med hjelp av mekler Bjørn Lillebergen.

Relaterte rikssaker

2021-030: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger på norsk kontinentalsokkel
2021-026: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.
2021-023: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring m.v. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Saken ble opprettet: 17.juni 2021 kl. 01:31

Sist oppdatert: 17. juni 2021 kl. 01:35

Gå tilbake