Løsning for Helseforetak med sykehusdrift

I meklingen mellom SAN og Spekter vedrørende Overenskomstområde 10 Helseforetak, la mekler Elisabeth Stenwig frem et forslag som begge parter aksepterte. Meklingen ble gjennomført digitalt.

Relaterte rikssaker

2020-092: Overenskomstområde 10 Helseforetak

Saken ble opprettet: 4.februar 2021 kl. 02:15

Sist oppdatert: 8. februar 2021 kl. 08:34

Gå tilbake