Meklingsløsning for Norsk Jernbaneforbund og Stadler Rail Service

Under meklingen nådde partene – med mekler Nils-Henrik Mørch von der Fehrs mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning.

Relaterte rikssaker

2021-022: Mellomoppgjør, Stadler Rail Service, Norway

Saken ble opprettet: 9.juni 2021 kl. 18:49

Sist oppdatert: 9. juni 2021 kl. 18:59

Gå tilbake