Streik avsluttet ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Under meklingen mellom LO Stat og Spekter nådde partene – med meklerens mellomkomst – frem til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker sender forslaget til uravstemning med anbefaling. Arbeidsgiver godtok forslaget.

Relaterte rikssaker

2021-007: Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS

Saken ble opprettet: 17.juni 2021 kl. 15:55

Sist oppdatert: 17. juni 2021 kl. 15:55

Gå tilbake