Streik i kultursektoren

Meklingen mellom LO Stat og Spekter i Overenskomstområde 1 Kultur endte med brudd. Mekler Kristin Rognan fant ikke grunnleg for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Relaterte rikssaker

2021-039: Mellomoppgjøret 2021 Overenskomstområde 1 Kultur

Saken ble opprettet: 3.september 2021 kl. 02:07

Sist oppdatert: 3. september 2021 kl. 02:07

Gå tilbake