Streik i overenskomstområde 9 Øvrige virksomheter.

Mekler Geir Engebretsen konstaterte at LO Stat og Spekter stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge fram et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Relaterte rikssaker

2021-032: Område 9 - Øvrige virksomheter

Saken ble opprettet: 17.juni 2021 kl. 03:07

Sist oppdatert: 17. juni 2021 kl. 03:07

Gå tilbake