Streik ved sykehusene

Riksmekleren konstaterte at Unio og Spekter stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Meklingen gjelder Helseforetak med sykehusdrift og Sykehus med driftsavtale.

Relaterte rikssaker

2021-021: Område 13 Sykehus med driftsavtale
2021-020: Område 10 Helseforetak med sykehusdrift

Saken ble opprettet: 4.juni 2021 kl. 00:12

Sist oppdatert: 4. juni 2021 kl. 00:12

Gå tilbake