Riksmekleren logo

Meny

Enighet for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene

I meklingen vedrørende overenskomsten for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene, la mekler Bjørn Lillebergen frem et forslag. Kystrederiene aksepterte forslaget. Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffiserforbund og Det Norske Maskinistforbund sender forslaget til uravstemning med anbefaling.

Relaterte rikssaker

130055: Overenskomst for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene.
130047: Overenskomst for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene.
130073: Overenskomst for NOR-registrerte skip tilhørende rederier tilsluttet Kystrederiene.

Saken ble opprettet: 12. november 2022 kl. 03:50

Sist oppdatert: 29. januar 2024 kl. 23:13

Gå tilbake