Enighet i Energioverenskomsten

I meklingen mellom EL og IT Forbundet og Energi Norge vedrørende Energioverenskomsten, blir det ingen streik. Med riksmeklerens mellomkomst nådde partene frem til en forhandlingsløsning. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstaker sender den ut til uravstemning med svarfrist 26. september kl. 12.00.

Meklingen ble avsluttet kl. 03.30.

Relaterte rikssaker

2022-060: Energioverenskomsten

Saken ble opprettet: 3.september 2022 kl. 03:37

Sist oppdatert: 3. september 2022 kl. 03:37

Gå tilbake