2022-060

År: 2022     Arkivkode: 311

Energioverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL og IT Forbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Energi Norge

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

1. juni 2022

Plassfratredelse mottatt:

29. august 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

5. september 2022 ved arbeidstidens begynnelse

Plassoppsigelse antall:

Fra 31. mai 2022

5596 medlemmer

Plassfratredelse antall:

Fra 29. august 2022

1118 medlemmer

Mekling berammet:

1. og 2. september 2022.

Krav om avsluttet mekling:

29. august 2022

Meklingsfrist:

2. september 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

3. september 2022 kl. 03:30

Resultat
Under meklingen nådde partene - med riksmeklerens mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning i samsvar med vedlegg til møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forhandlingsløsningen. Arbeidstaker sender forhandlingsløsningen ut til uravstemning. Svarfristen ble satt til 26. september kl. 12.00.

Godkjent

Sist oppdatert: 26. september 2022 kl. 14:18

Saken ble opprettet: 1.juni 2022 kl. 12:00

Gå tilbake til rikssaker