2022-060

År: 2022     Arkivkode: 311

Energioverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL og IT Forbundet

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Fagforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Energi Norge

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Mats Wilhelm Ruland

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

1. juni 2022

Plassoppsigelse antall:

Fra 31. mai 2022

5596 medlemmer

Mekling berammet:

1. og 2. september 2022.

Sist oppdatert: 2. juni 2022 kl. 10:32

Saken ble opprettet: 1.juni 2022 kl. 12:00

Gå tilbake til rikssaker