Enighet vedrørende Flyoverenskomsten

I meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart la mekler Arild Dommersnes frem forslag til løsning. Arbeidsgiver aksepterte forslaget, og arbeidstaker sender forslaget ut til uravstemning med anbefaling. Meklingen ble avsluttet 21. juni 2022 kl. 3.45.

Relaterte rikssaker

2022-065: Flyoverenskomsten

Saken ble opprettet: 21.juni 2022 kl. 03:51

Sist oppdatert: 21. juni 2022 kl. 03:51

Gå tilbake