Forhandlingsløsning i Oljeserviceavtalen og Brønnserviceavtalen

Under meklingen mellom Industri Energi, Safe og Norsk olje og gass, nådde partene - med mekler Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst - frem til en forhandlingsløsning.

Relaterte rikssaker

2022-049: Oljeserviceavtalen
2022-048: Brønnserviceavtalen

Saken ble opprettet: 23.juni 2022 kl. 03:49

Sist oppdatert: 23. juni 2022 kl. 03:51

Gå tilbake