2022-049

År: 2022     Arkivkode: 311

Oljeserviceavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Industri Energi

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk olje og gass

Arbeidsgiverhovedorganisasjon:
NHO

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. mai 2022

Forbud nedlagt/sendt:

13. mai 2022

Plassfratredelse mottatt:

17. juni 2022

Plassfratredelse iverksettelse:

22. juni 2022 kl. 24.00.

Plassoppsigelse antall:

Fra 19. mai 2022

5034 medlemmer. Plassoppsigelsen omfatter i tillegg 785 medlemmer som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse antall:

Fra 17. juni 2022

128 medlemmer

Mekling berammet:

21. og 22. juni 2022

Krav om avsluttet mekling:

17. juni 2022

Meklingsfrist:

22. juni 2022 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. juni 2022 kl. 03:35

Resultat
Under meklingen nådde partene – med meklernes mellomkomst – en forhandlingsløsning.

Sist oppdatert: 23. juni 2022 kl. 03:44

Saken ble opprettet: 19.mai 2022 kl. 11:11

Gå tilbake til rikssaker