Forhandlingsløsning mellom LO Stat og Spekter

I meklingen mellom LO Stat og Spekter vedrørende overenskomstene for kulturvirksomheter, nådde partene frem til en forhandlingsløsning. Arbeidstaker anbefalte forslaget og vil sende det ut til uravstemning med svarfrist 30. mai 2022. Meklingen ble avsluttet 11. mai kl. 5.

Relaterte rikssaker

2022-024: Teateroverenskomsten
2022-019: Overenskomsten for Operaen i Kristiansund
2022-018: Overenskomst for Den Norske Opera og Ballett

Saken ble opprettet: 11.mai 2022 kl. 05:35

Sist oppdatert: 11. mai 2022 kl. 05:35

Gå tilbake