Ingen løsning for Flyteknikeroverenskomsten

I meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon ble det ingen minnelig løsning. Mekler Carl Petter Martinsen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter.

Meklingen ble avsluttet kl. 03.50.

Relaterte rikssaker

2022-061: Flyteknikeroverenskomsten

Saken ble opprettet: 18.juni 2022 kl. 04:00

Sist oppdatert: 18. juni 2022 kl. 04:00

Gå tilbake