Ingen løsning mellom Industri Energi og Norsk Industri.

I meklingen mellom Industri Energi på den ene side og Norsk Industri på den annen, vedrørende Elektrokjemisk Industri, ble det ikke løsning. Riksmekler Mats Ruland framla forslag i samsvar med vedlegg til møteboka. Arbeidstaker forkastet forslaget. Arbeidsgiver aksepterte forslaget. Meklingen ble avsluttet 13. august kl. 17.30.

Relaterte rikssaker

2022-044: Elektrokjemisk overenskomst, avtalenr. 101

Saken ble opprettet: 13.august 2022 kl. 17:40

Sist oppdatert: 13. august 2022 kl. 17:40

Gå tilbake