Forhandlingsløysing før fristen for tilsette i Stadler Service Norway AS

I meklinga mellom Norsk Jernbaneforbund og Stadler Service Norway AS vedrørande mellomoppgjeret 2023, kom partane fram til ei forhandlingsløysing med meklar Anne Cathrine Frøstrups mellomkomst. Begge partane aksepterte forhandlingsløysinga. Meklinga vart avslutta kl. 21.30

Relaterte rikssaker

2023-018: NJF - Stadler Service Norway AS, mellomoppgjør 2023

Saken ble opprettet: 8.august 2023 kl. 21:52

Sist oppdatert: 8. august 2023 kl. 21:52

Gå tilbake