Riksmekleren logo

Meny

2023-018

År: 2023     Arkivkode: 313

NJF - Stadler Service Norway AS, mellomoppgjør 2023

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Jernbaneforbund

Arbeidstakerhovedorganisasjon:
LO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Stadler Service Norway AS

Mekler:

Anne Cathrine Frøstrup

Sted:

Grensen 3, 0159 Oslo

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse/varsel om brudd mottatt:

14. juni 2023

Forbud nedlagt/sendt:

15. juni 2023

Plassoppsigelse antall:

Fra 14. juni 2023

23 medlemmer

Mekling berammet:

8. august 2023

Krav om avsluttet mekling:

8. august 2023

Meklingsfrist:

8. august 2023 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

8. august 2023 kl. 21:30

Resultat
Under meklinga nådde partane -- med mellomkomsten til meklaren -- fram til ei forhandlingsløysing i samsvar med vedlegg til møteboka. Begge partane aksepterte forhandlingsløysinga.

Sist oppdatert: 6. juni 2024 kl. 21:00

Saken ble opprettet: 20. juni 2023 kl. 11:32

Gå tilbake til rikssaker