Semje i meklinga for flyttbare offshoreinnretningar

I meklinga mellom SAFE, Industri Energi, DSO og Norges Rederiforbund, la riksmeklar Mats Ruland og medmeklar Richard Saue fram eit forslag som begge partar aksepterte.

Relaterte rikssaker

2023-014: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel
2023-013: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel
2023-012: Overenskomst for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel

Saken ble opprettet: 28.juni 2023 kl. 21:06

Sist oppdatert: 28. juni 2023 kl. 21:06

Gå tilbake