Riksmekleren logo

Meny

Unio og Akademikerne i streik

I meklinga av statsoppgjeret konstaterte Riksmeklaren at Unio og Akademikerne på den eine side og DFD på den andre sida, stod så langt frå kvarandre at det ikkje var grunnlag for å leggja fram eit forslag som kunne forventast å bli anbefalt av begge partar.

Relaterte rikssaker

134934: Statsoppgjøret
134936: Statsoppgjøret

Saken ble opprettet: 24. mai 2024 kl. 07:47

Sist oppdatert: 24. mai 2024 kl. 07:54

Gå tilbake