2005-004

År: 2005     Arkivkode: 325

Avinor - Oslo Lufthavn

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
YS-NAVO (STAFO og Parat)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

9. mai 2005

Forbud nedlagt/sendt:

09.05

Plassoppsigelse antall:

ca. 500

Plassfratredelse iverksettelse:

01.06 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

5 Gardermoen, 10, Ålesund, 26 Sola, 28 Haugesund.Tils.69

Mekling berammet:

30.05, 31.05

Meklingsfrist:

1. juni 2005 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

1. juni 2005 kl. 08:00

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 01.06

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:03

Saken ble opprettet: 26.august 2005 kl. 06:57

Gå tilbake til rikssaker