2005-006

År: 2005     Arkivkode: 322

Telavie AS

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat (EL & IT Forbundet)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. mai 2005

Forbud nedlagt/sendt:

26.05

Plassoppsigelse antall:

1 397

Plassfratredelse iverksettelse:

10.06 kl. 06.00

Plassfratredelse antall:

345

Mekling berammet:

08.06, 09.06

Meklingsfrist:

10. juni 2005 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

9. juni 2005 kl. 23:45

Resultat
Fremlagt forslag, akseptert av begge parter 09.06

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 13:04

Saken ble opprettet: 6.september 2005 kl. 02:16

Gå tilbake til rikssaker