2006-001

År: 2006     Arkivkode: 311

Verkstedoverenskomsten,<br> Overenskomsten for byggeindustrien,<br> Teko-overenskomsten og<br> Kartonasjeoverenskomsten,<br> alle for perioden 2006-2008

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

16. mars 2006

Forbud nedlagt/sendt:

16. mars 2006

Plassoppsigelse antall:

Verksted: 25472,<br> Byggeindustrien: 6829,<br> Teko: 1368,<br> Kartonasje: 880.<br> Plassoppsigelsen omfatter også ca. 3300 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

Plassfratredelse mottatt:

27. mars 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

31. mars 2006 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

Verksted: 25472,<br> Byggeindustrien: 6829,<br> Teko: 1368,<br> Kartonasje: 880.<br> Plassfratredelsen omfatter også ca. 3300 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder

Mekling berammet:

20., 21., 22., 23., 27., 28., 29, 30, 31. mars og 1. april 2006

Krav om avsluttet mekling:

27. mars 2006

Meklingsfrist:

1. april 2006 kl. 09:00

Mekling avsluttet:

1. april 2006 kl. 08:15

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget

Vedtatt av begge parter

Sist oppdatert: 19. desember 2017 kl. 10:12

Saken ble opprettet: 16.mars 2006 kl. 11:02

Gå tilbake til rikssaker