2006-021

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for bokbinderier<br>Overenskomst for trykkerier repro-/satsbedrifter<br>Overenskomst for serigrafiske bedrifter

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Fellesforbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Visuell Kommunikasjon Norge,VISKOM (trykkerier)

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

27. april 2006

Plassoppsigelse antall:

Bokbinderier: 281 medl.<br>Trykkerier repro-/satsbedrifter: 1403 medl.<br>Serigrafiske bedrifter: 10 medl

Plassfratredelse mottatt:

5. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

11. mai 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

Bokbinderier: 281 medl.<br>Trykkerier, repro-/satsbedrifter: 1403 medl.

Mekling berammet:

9., 10. og 11. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

7. mai 2006

Meklingsfrist:

12. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

12. mai 2006 kl. 03:00

Resultat
Riksmeklingsmannen la fram et forslag som begge parters representanter anbefalte.

Riksmeklingsmannens forslag ble vedtatt

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 14:46

Saken ble opprettet: 27.april 2006 kl. 14:00

Gå tilbake til rikssaker