2006-022

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for vektere

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Servicebedriftenes Landsforening (vektere)

Mekler:

Merete Smith

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

26. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

27. april 2006

Plassoppsigelse antall:

3396. Plassoppsigelsen omfatter også 246 medlemmer som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.<br> Ny plassoppsigelse mottatt 12. mai 2006: 3571

Plassfratredelse mottatt:

15. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

19. mai 2006

Plassfratredelse antall:

2668. Plassfratredelsen omfatter også 208 ansatte som er bundet av direkte avtaler med forbundet i det samme avtaleområdet

Mekling berammet:

18. og 19. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

15. mai 2006

Meklingsfrist:

20. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

20. mai 2006 kl. 06:40

Resultat
Begge parter anbefalte forslaget.

Vedtatt

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:17

Saken ble opprettet: 27.april 2006 kl. 14:08

Gå tilbake til rikssaker