2006-024

År: 2006     Arkivkode: 314

Innenriksfart

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Det norske maskinistforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Rederienes Landsforening

Mekler:

Gunnar Lind

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

27. april 2006

Forbud nedlagt/sendt:

27. april 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 800 maskinoffiserer

Plassfratredelse mottatt:

8. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

13. mai 2006 kl 0600

Plassfratredelse antall:

120

Mekling berammet:

11. og 12. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

8. mai 2006

Meklingsfrist:

13. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

13. mai 2006 kl. 03:50

Resultat
Meklingsmannen fremla forslag i overensstemmelse med vedlegg i møteboken. Arbeidsgiver aksepterte forslaget og arbeidstaker meddelte at de sender forslaget til avstemming uten anbefaling.

Nedstemt.

Mekling gjenopptatt:

31. mai 2006

Mekling avsluttet:

31. mai 2006 kl. 23:35

Resultat fra konflikten
Nytt meklingsmøte 31. mai 2006 resulterte i nytt vedtatt forslag. Streik ble dermed unngått.

Sist oppdatert: 22. desember 2017 kl. 15:21

Saken ble opprettet: 27.april 2006 kl. 14:15

Gå tilbake til rikssaker