2006-036

År: 2006     Arkivkode: 321

Statsoppgjøret

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NITO

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Tjenestetvistloven

Plassoppsigelse antall:

4.255

Plassfratredelse mottatt:

8. mai 2006

Plassfratredelse antall:

1258

Mekling berammet:

2. og 18.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

16. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

24. mai 2006 kl. 17:00

Resultat
Representantene for Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) vedtok forslaget. Representantene for Fornyings- og administrasjonsdepartementet anbefalte forslaget.

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:17

Saken ble opprettet: 2.mai 2006 kl. 10:37

Gå tilbake til rikssaker