2006-041

År: 2006     Arkivkode: 348

Oslo kommune

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Akademikerne

Tilsluttede fagforbund/foreninger:
Arkitektenes Fagforbund<br>Den norske lægeforening<br>Den norske tannlegeforening<br>Den norske veterinærforening<br>Norsk Lektorlag<br>Norsk Psykologiforening<br>Siviløkonomene<br>Samfunnsviternes Fagforening<br>Samfunnsøkonomenes Fagforening<br>Tekna - Naturvitenskapelig forening<br>Norges ingeniørorganisasjon - NITO<br>Den norske jordmorforening

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Oslo kommune

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

2. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

04. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

ca 1700

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

4 medl

Mekling berammet:

15.-23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

25. mai 2006 kl. 11:00

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Forslaget ble akseptert

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:51

Saken ble opprettet: 4.mai 2006 kl. 14:48

Gå tilbake til rikssaker