2006-043

År: 2006     Arkivkode: 322

Overenskomstområde 1 - Orkester og teatre

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
LO Stat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NAVO <br>(orkester og teatre)

Mekler:

Dag Stousland

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

5. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

07. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

718

Plassfratredelse mottatt:

19. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

23. mai 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

98<br>Fra 26. mai 2006: 4<br>Fra 06. juni 2006: 33<br>Fra 14. juni 2006: 51<br>Fra 16. juni 2006: 106

Mekling berammet:

22. og 23. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

19. mai 2006

Meklingsfrist:

24. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

23. mai 2006 kl. 23:05

Resultat
Meklingsmannen konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var mulig å fremlegge noe forslag som med rimelighet kunne forventes anbefalt.

Konflikt

Streik iverksatt:

24. mai 2006

Streik opptrapping:

4 + 33 + 51 + 106

Mekling gjenopptatt:

22. juni 2006

Mekling avsluttet:

23. juni 2006 kl. 13:15

Resultat fra konflikten
Begge parters representanter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag. Svarfrist ble fastsatt til 25. august 2006 kl 1200. Vedtatt.

Konflikt avsluttet:

23. juni 2006

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 14:53

Saken ble opprettet: 8.mai 2006 kl. 13:25

Gå tilbake til rikssaker