2006-049

År: 2006     Arkivkode: 311

Fotball- håndball- og ishockey-overenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
NISO - Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO/OKI

Mekler:

Daniel Lunde

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

8. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

10. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

205

Plassfratredelse mottatt:

18. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

26. mai 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

160<br>Utvidelse: 14

Mekling berammet:

24. og 26. mai 2006

Krav om avsluttet mekling:

18. mai 2006

Meklingsfrist:

27. mai 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

26. mai 2006 kl. 23:39

Resultat
Begge parter meddelte at de anbefalte meklingsmannens forslag.

Vedtatt

Sist oppdatert: 28. desember 2017 kl. 15:42

Saken ble opprettet: 10.mai 2006 kl. 13:37

Gå tilbake til rikssaker