2006-062

År: 2006     Arkivkode: 314

Flyavtalen del A + B

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Parat

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

19. mai 2006

Forbud nedlagt/sendt:

19. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

243

Plassfratredelse mottatt:

1. juni 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

07. juni 2006 kl 2400

Plassfratredelse antall:

4 medl i SAS Cargo AS<br>20 medl i Widerøes Flyveselskap AS

Mekling berammet:

7. juni 2006 kl 11.00

Krav om avsluttet mekling:

2. juni 2006

Meklingsfrist:

8. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

8. juni 2006 kl. 11:15

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de aksepterte forslaget.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:26

Saken ble opprettet: 22.mai 2006 kl. 09:29

Gå tilbake til rikssaker