2006-064

År: 2006     Arkivkode: 311

Luftfartsoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
NHO Luftfart

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

24. mai 2006

Plassoppsigelse utløp:

7. juni 2017

Forbud nedlagt/sendt:

24. mai 2006

Plassoppsigelse antall:

457

Plassfratredelse mottatt:

31. mai 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

7. juni 2006 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

160

Mekling berammet:

7. juni 2006 kl 11.00

Krav om avsluttet mekling:

31. mai 2006

Meklingsfrist:

8. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

8. juni 2006 kl. 11:15

Resultat
NHO Luftfart aksepterte forslaget. Handel og Kontor i Norge meddelte at de sender forslaget ut til avstemming uten anbefaling.

Vedtatt

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:28

Saken ble opprettet: 29.mai 2006 kl. 10:29

Gå tilbake til rikssaker