2006-073

År: 2006     Arkivkode: 311

Avisbudavtalen NHO/MBL

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Mediebedriftenes Landsforening (Avisbudavtalen)

Mekler:

Inger Tellefsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

13. juni 2006

Forbud nedlagt/sendt:

13. juni 2006

Plassoppsigelse antall:

1288. Plassoppsigelsen omfatter også 32 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Plassfratredelse mottatt:

23. juni 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

Ved arbeidstidens begynnelse 28. juni 2006

Plassfratredelse antall:

1321. Plassfratredelsen omfatter også 18 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Mekling berammet:

27. juni 2006

Krav om avsluttet mekling:

23. juni 2006

Meklingsfrist:

28. juni 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

27. juni 2006 kl. 16:45

Resultat
Partene kom frem til en forhandlingsløsning i overensstemmelse med vedlegg til møteboken

Vedtatt

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:37

Saken ble opprettet: 14.juni 2006 kl. 13:04

Gå tilbake til rikssaker