2006-075

År: 2006     Arkivkode: 311

Bensinoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Bensinforhandlernes Bransjeforening

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

3. juli 2006

Forbud nedlagt/sendt:

4. juli 2006

Plassoppsigelse antall:

320 medl. ved 86 virksomheter. Plassoppsigelsen omfatter også 167 medl. i 42 virksomheter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Plassfratredelse mottatt:

24. august 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

31. august 2006 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

97 medl. ved 20 virksomheter. Plassfratredelsen omfatter også 37 medl. i 6 virksomheter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.Opptrapping: 12 september 2006 for 125 medl. i 26 virksomheter som er bundet av direkteavtaler med forbundet.

Mekling berammet:

29. og 30. august 2006

Krav om avsluttet mekling:

24. august 2006

Meklingsfrist:

31. august 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

31. august 2006 kl. 01:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget.

Meklingsforslaget er godkjent.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:37

Saken ble opprettet: 4.juli 2006 kl. 13:43

Gå tilbake til rikssaker