2006-076

År: 2006     Arkivkode: 311

Butikkoverenskomsten

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Handel og Kontor i Norge (Butikkoverenskomsten)

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Næringslivets Hovedorganisasjon

Mekler:

Geir Engebretsen

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

31. juli 2006

Forbud nedlagt/sendt:

1. august 2006

Plassoppsigelse antall:

501. Plassoppsigelsen omfatter også 139 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Plassfratredelse mottatt:

11. august 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

18. august 2006 ved arbeidstidens begynnelse

Plassfratredelse antall:

419 ved 68 virksomheter. Plassfratredelsen omfatter også 7 medlemmer i bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Mekling berammet:

16. og 17. august 2006

Krav om avsluttet mekling:

11. august 2006

Meklingsfrist:

18. august 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. august 2006 kl. 05:30

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Vedtatt

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:38

Saken ble opprettet: 1.august 2006 kl. 13:44

Gå tilbake til rikssaker