2006-077

År: 2006     Arkivkode: 311

Lagermedarbeidere på Grossistavtalen

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Transportarbeiderforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Kjøttindustriens Fellesforening på vegne av Næringsmiddelbedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening, Norsk Industri og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening.

Mekler:

Åse Berg

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

15. august 2006

Plassoppsigelse utløp:

29. august 2006

Forbud nedlagt/sendt:

15. august 2006

Plassoppsigelse antall:

95 som har avtale med KIFF, 15 med NBL, 27 med BNL, 4 med NI (tidl.PIL), 15 med NI (tidl.TBL) og 6 med FHL . Plassoppsigelsen omfatter også 12 medlemmer på Vinstra Sentrallager som er bundet av direkteavtale med forbundet i det samme avtaleområdet

Plassfratredelse mottatt:

23. august 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

29. august 2006 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

86 ved 3 virksomheter som har avtale med KIFF,25 ved 2 virksomheter som har avtale med BNL, 13 ved 2 virksomheter som har avtale med Norsk Industri, 2 medlemmer ved Nordic Garden i Bergen, som har avtale med Norsk Industri, 4 medlemmer ved H.J.Kyvik AS,Haugesund, som har avtale med Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, 14 ved 2 virksomheter som har avtale med NBL.Plassfratredelsen omfatter også 11 medlemmer på Vinstra Sentrallager.

Mekling berammet:

29. august 2006

Krav om avsluttet mekling:

23. august 2006

Meklingsfrist:

30. august 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

29. august 2006 kl. 18:30

Resultat
Fremlagt forslag, anbefalt av begge parter

Vedtatt

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:38

Saken ble opprettet: 15.august 2006 kl. 14:40

Gå tilbake til rikssaker