2006-078

År: 2006     Arkivkode: 342

Energiavtalen - Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskaper med selvstendig medlemskap i KS Bedrift.

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
EL & IT Forbundet

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
KS Bedrift

Mekler:

Nils Dalseide

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

17. august 2006

Forbud nedlagt/sendt:

17. august 2006

Plassoppsigelse antall:

2550

Plassfratredelse mottatt:

1. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

6. september 2006 kl 24.00

Plassfratredelse antall:

440 ansatte i 7 virksomheter.

Mekling berammet:

5. og 6. september 2006

Krav om avsluttet mekling:

1. september 2006

Meklingsfrist:

7. september 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

7. september 2006 kl. 00:05

Resultat
Begge parter anbefalte meklingsmannens forslag.

Vedtatt av KS Bedrift 8. september.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:39

Saken ble opprettet: 17.august 2006 kl. 11:53

Gå tilbake til rikssaker