2006-079

År: 2006     Arkivkode: 311

Overenskomst for Service og Vedlikehold

Arbeidstaker

Arbeidstakerorganisasjon:
Norsk Arbeidsmandsforbund

Arbeidsgiver

Arbeidsgiverorganisasjon:
Servicebedriftenes Landsforening på vegne av NHO/Abelia, NHO/NAL og NHO/Norsk Industri

Mekler:

Svein Longva

Hjemmel for meklingen:

Arbeidstvistloven

Plassoppsigelse mottatt:

21. august 2006

Plassoppsigelse utløp:

12. september 2006

Forbud nedlagt/sendt:

22. august 2006

Plassoppsigelse antall:

260. Plassoppsigelsen omfatter også 25 medlemmer i 20 bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme avtaleområdet.

Plassfratredelse mottatt:

12. september 2006

Plassfratredelse iverksettelse:

18. september 2006 kl. 24.00

Plassfratredelse antall:

217

Mekling berammet:

18. september 2006

Krav om avsluttet mekling:

12. september 2006

Meklingsfrist:

19. september 2006 kl. 24:00

Mekling avsluttet:

18. september 2006 kl. 22:00

Resultat
Begge partenes representanter meddelte at de anbefalte forslaget

Forslaget ble vedtatt.

Sist oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11:40

Saken ble opprettet: 22.august 2006 kl. 14:01

Gå tilbake til rikssaker